میزبانی با کیفیت

10 گیگابایت 1 موجود است
  • 10 گیگابایت فضای میزبانی
  • 10 اکانت تعداد سایت
  • 500 گیگابایت پهنای باند
  • NVME نوع حافظه
  • Ovh فرانسه موقعیت سرور
  • لایت اسپید وب سرور
  • 20 عدد در ساعت برای هر هاست محدودیت ارسال ایمیل
  • Redis Object Cache